HISTORICAL TOWN ATLASES – CROATIA
  • Historical Town Atlases – Croatia by Mirela Slukan Altić
  • Povijesni atlas gradova: Bjelovar (Historical Town Atlases: Bjelovar), Državni arhiv Bjelovar i Hrvatski državni arhiv. – Zagreb, 2003.
  • Povijesni atlas gradova: Sisak (Historical Town Atlases: Sisak), Državni arhiv Sisak i Hrvatski državni arhiv. – Zagreb, 2004.
  • Povijesni atlas gradova: Koprivnica (Historical Town Atlases: Koprivnica), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Muzej grada Koprivnice. – Zagreb, 2005.
  • Povijesni atlas gradova: Hrvatska Kostajnica (Historical Town Atlases: Hrvatska Kostajnica), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Državni arhiv Sisak. – Zagreb, 2007.
  • Povijesni atlas gradova: Varaždin (Historical Town Atlases: Varaždin), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Državni arhiv Varaždin. Zagreb, 2009.
  • Povijesni atlas gradova: Sisak (Historical Town Atlases: Sisak), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Državni arhiv Sisak. Zagreb, 2004.