Dr. Dan Dumitru IACOB

Dr. Dan Dumitriu IACOB

1992–1997 “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Faculty of History, with BA thesis in modern history: Urban Projects and Urban Patterns in Modern Age. Public Spaces of Iasi in the First Half of the 19th Century

1997–1998 Master studies in the history of international relations, at “Al. I. Cuza” University of Iaşi, with MA thesis: Foreign Influences on High Life in Iași (the First Half of the 19th Century)

2001–2007 PhD studies at “Al. I. Cuza” University of Iaşi, with the PhD dissertation: The Elite from Romanian Principalities at the Middle of the 19th Century. Life Style and Mentalities, defended in February 2008, awarded Magna cum laude

2008 PhD in History at “Al. I. Cuza” University of Iaşi

2010 Summer University Course on Urban Heritage Management, with title: Lived Space in Past and Present: Challenges in the Research and Management of Townscape and Cultural Heritage, organized by Central European University, Budapest, 21-27 June 2010.

2010–2012 Postdoctoral Research Fellowship of the Romanian Academy – “A.D. Xenopol” Institute of History in Iasi, with the project: Public Space and Social Identity in Romanian Principalities in the First Half of 19th Century. Cultural and Social Meanings (3 month documentary stage at the Institut für Osteuropäische Geschichte, in Vienna, and 1 month at the Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München) 2

Employments:

from 1999 Assistant and researcher at Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu [Institute of Social-Sciences and Humanities Sibiu] of Romanian Academy (Bd. Victoriei, Nr. 40, 550024, Sibiu, Romania), senior researcher from 2016

2009–2013 Associate Professor at “Lucian Blaga” University of Sibiu, Faculty of Social Sciences and Humanities, Department of History, Patrimony and Protestant Theology.

Research areas:

Social and cultural history in 19th century;

History of the towns in Romania

Bibliography

Elitele din principatele române în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Sociabilitate și divertisment [The Elite in the Romanian Principalities in the First Half of the 19th Century. Sociability and Entertainment], Iași, “Alexandru Ioan Cuza” University Press, 2015, 410 pp.

Books and atlases edited and co-authored

Avere, prestigiu și cultură materială în surse patrimoniale. Inventare de averi din secolele XVI–XIX [Property, Prestige and Material Culture in Patrimonial Sources. Probate Inventories from the 16th–19th Centuries], Iași, “Alexandru Ioan Cuza” University Press, 2015, 808 pp.

Atlas istoric al orașelor din România [Historical Atlas of the Towns from Romania], Series B, Walachia, Fascicle 3, Brăila, / Städtegeschichteatlas Rumäniens, Reihe B, Walahei, 3. Lieferung – Brăila, Ionel Cândea and Dan Dumitru Iacob (ed.), Maria Stoica, maps: Mariana Vlad, translate by Sigrid Pinter, Brăila, 2013, XXII p. + 22 p. + 33 maps.

Atlas istoric al orașelor din România [Historical Atlas of the Towns from Romania], Series A, Moldavia, Fascicle 1, Siret, / Städtegeschichteatlas Rumäniens, Reihe A, Moldau, 1. Lieferung – Sereth; Text: Victoria Paraschiva Batariuc, Dan Dumitru Iacob (coord.), Şerban Dragomirescu, maps: Mariana Vlad, translate by Sigrid Pinter, Bucharest, 2010, XII + 12 p. + 7 maps.

Atlas istoric al orașelor din România [Historical Atlas of the Towns from Romania], Series B, Walachia, Fascicle 2, Câmpulung, / Städtegeschichteatlas Rumäniens, Reihe B, Walahei, 2. Lieferung – Langenau, text: Gh. I. Cantacuzino, Şerban Dragomirescu, Dan Dumitru Iacob (coord.), Carmen Oprescu, maps: Mariana Vlad, translate by Sigrid Pinter, Bucharest, 2008, XVIII + 18 p. + 8 maps.

Atlas istoric al orașelor din România [Historical Atlas of the Towns from Romania], Series B, Walachia, Fascicle 1, Târgovişte, / Städtegeschichteatlas Rumäniens, Reihe B, Walahei, 1. Lieferung – Târgovişte, text: Gh. I. Cantacuzino (coord.), Ovidiu Cîrstina, Petru Virgil Diaconescu, Teodor Octavian Gheorghiu, Dan Dumitru Iacob, Gheorghe Olteanu, Mihai Oproiu, maps: Simona Bondor and Mariana Vlad, translate by Sigrid Pinter, Bucharest, 2006, XVII + 17 p. + 9 maps.

Atlas istoric al orașelor din România [Historical Atlas of the Towns from Romania], Series A, Moldavia, Fascicle 1, Suceava, / Städtegeschichteatlas Rumäniens, Reihe A, Moldau, 1. Lieferung – Suceava (Suczawa); Text: Victoria Paraschiva Batariuc, Teodor Octavian Gheorghiu, Dan Dumitru Iacob, Mircea D. Matei (coord.), maps: Simona Bondor, translate by Sigrid Pinter and Winfried Ziegler, Bucharest, 2005, XIX + 19 p. + 8 maps. 5

Atlas istoric al orașelor din România [Historical Atlas of the Towns from Romania], Series C, Transylvania, Fascicle 2 – Sebeş / Städtegeschichteatlas Rumäniens, Reihe C, Transsylvanien, 2. Lieferung – Mühlbach, text: Dan Dumitru Iacob (coord.), Paul Niedermaier, Judit Pál, Zeno-Karl Pinter, Mihaela Sanda Salontai, maps: Simona Bondor, translate by Sigrid Pinter and Gudrun-Liane Ittu, Bucharest, 2004, XIV+14 p. + 10 maps.

Bibliografia istorică a oraşelor din România [Historical bibliography of towns from Romania], Vasile Ciobanu, Judit Pal and Anda-Lucia Spânu, eds., Bucharest, 2008 (coauthor).

“Averea, veniturile și cheltuielile schitului Brătești, de lângă Pașcani, în 1839–1845” [Wealth, Income and Expenses of Brătești Hermitage, near Paşcani, during 1839–1845], Cercetări Istorice 35 (2016): 113-143.

“O hartă inedită a orașului Roman și a împrejurimilor sale, de la mijlocul secolului al XIX-lea” [An Unpublished Map of Roman Town and its Countryside Area of the Mid-19th Century], Historia Urbana 24 (2016): 257-288 + a map.

“Planurile palatului Roznovanu din Iași, după o copie din 1883” [Plans of Roznovanu palace in Iași, after a copy from 1883], Monumentul 17, nr. 2 (2016): 249-264.

“Evreii din Iași în secolul al XIX-lea (aspecte demografice, sociale, culturale și urbanistice)” [The Jews from Iasi in the Nineteenth Century (Demographic, Social, Cultural and Urban Aspects)], în Iași – oraș al diversității. Categorii etnice și minorități în secolele XV–XX: aspecte sociale, economice și culturale, Laurențiu Rădvan, ed., Iași, 2015, p. 112-164.

“Copii de boieri la pension. Educația în familia postelnicului Iancu Costache-Negel (1838–1861)” [Children of Boyars at Pension. Education in Postelnic Iancu Costache Negel’s Family (1838–1861)], in Educația publică și condiționările sale (secolele XIX–XX) [Public Education and its Conditionings (the 19th–20th Centuries)], Cătălina Mihalache and Leonidas Rados eds., Iași, 2015, p. 145-195.

“Piața din fața Mănăstirii Sfântul Spiridon din Iași în prima jumătate a secolului al XIX-lea” [The Marketplace in Front of the Saint Spyridon Monastery in Iași during the First Half of the Nineteenth Century], in Laurențiu Rădvan, ed., Orașe vechi, orașe noi în spațiul românesc: societate, economie și civilizație urbană în prag de modernitate (sec. XVI – jumătatea sec. XIX) [Old cities, new cities in Romanian Area: Society, Economy and Urban Civilization at the Beginning of Modernity (16th – 19th Centuries)], Iași, 2014, p. 319-336.

“Testamentul vornicului Gheorghe Beldiman, din 25 mai 1790” [The vornic Gheorghe Beldiman’s Will (25 May 1790)], in Retrospecții medievale. In honorem Professoris emeriti Ioan Caproșu, Victor Spinei, Laurențiu Rădvan and Arcadie M. Bodale, eds., Iaşi, 2014, p. 291-330.

“Importanța inventarelor de avere pentru istoria vieții cotidiene din epoca modernă” [The Importance of Inventories of Assets for Everyday Life History in the Modern Era], in Globalization and 6

Bibliografy

Elitele din principatele române în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Sociabilitate și divertisment [The Elite in the Romanian Principalities in the First Half of the 19th Century. Sociability and Entertainment], Iași, “Alexandru Ioan Cuza” University Press, 2015, 410 pp.

“From the medieval marketplace to the modern square. The modernisation of the markets of Iaşi in the first half of the 19th century”, in Cities and their spaces. Concepts and their use in Europe, Michel Pauly and Martin Scheutz eds., Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien, 2014, (Städteforschung Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster, Reihe A: Darstellungen, Band 88), p. 105-121.

“Casele din Iași ale Ruxandrei Balș, fostă Bașotă. Inventarul acareturilor din 1875” [The House from Iaşi of Ruxandra Balş (former Başotă). The Household Inventory in 1875], Historia Urbana 22 (2014): 293-308.

“Piețele orașului Iași în secolele XVIII–XIX. ‘Medeanul de la Sfântul Spiridon’” [The Markets from Iaşi in 18th and 19th Centuries. ‘The Saint Spyridon Market’], Historia Urbana 21 (2013): 163-211.

“Elita socială şi viaţa muzicală din Iaşi şi Bucureşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea” [Social Elite and Musical Life in Iasi and Bucharest in the First Half of 19thCentury], Historia Urbana 20 (2012): 89-135.

“Catagrafia clădirilor din Bacău la 1850” [The List of Buildings in Bacau at 1850], Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol» Iași 48 (2011): 421-450.

Le rôle social de la promenade à Bucarest et à Iassy (première moitié du XIXe siècle), Transylvanian Review 19 (2010) (Supplement No. 5: 2, 2010, Recent Studies on Past and Present II. Power, Belief and Identity, Ovidiu Cristea, George Lazăr, Andi Mihalache and Alexandru Simon, eds.): 195-208.

“Aspecte privitoare la practica donaţiei în beneficiul spitalelor urbane din Moldova (secolele XVIII-XIX)” [Aspects Concerning the Donation Practice in the Benefit of Urban Hospitals from Moldavia in the 18-19 Centuries], Historia Urbana 18 (2010), p. 193-230.

“Proiecte edilitare în Iașii primei jumătăți a secolului al XIX-lea. Piața de la biserica ‘Sfântul Ilie’” [Urban Projects in Iaşi in the First Half of 19th Century. The Square of Saint Elias Church], Monumentul 11, nr. 1 (2010): 157-169.

“Sinagogile din Iaşi la mijlocul secolului al XIX-lea (aspecte culturale, sociale, arhitectonice şi urbanistice)” [Synagogues of Iaşi at the Middle of 19th Century (Cultural, Social, Architectural and Urbanistic Aspects)], Historia Urbana 17 (2009): 119-169.

“Măsuri de sistematizare a zonei centrale a orașului Iași în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Demolarea ‘baratcelor’” [Urban Planning Works of Iași in the First Half of 19th Century. The Demolition of Old Buildings], Monumentul 10, nr. 1 (2009): 21-55.

“Noi surse pentru istoria socială: catagrafiile de avere” [Inventory of Assets – Important Sources for Social History], Revista de Istorie Socială 10-12 (2009): 192-200.

“Duelul de onoare în societatea românească din secolul al XIX-lea. Factori de receptare” [The duel of Honour in the Romanian Society in the 19th Century. Assimilation Agents], in Andi Mihalache and 7

Alexandru Istrate, ed., Romantism şi modernitate. Atitudini, reevaluări, polemici [Romanticism and modernity. Attitudes, reevaluating, polemics], Iaşi, 2009, p. 419-454.

“Consideraţii metodologice privitoare la studiul vecinătăţilor urbane. Uliţa Târgului de Sus din Iaşi în prima jumătate a secolului al XIX-lea (studiu de caz)” [Methodological Considerations Concerning the Study of Urban Neighbourhoods. Upper Market Lane from Iaşi in the first half of 19th Century (case study)], Monumentul 9 (2008): 365-376.

“Rolul cultural şi social al teatrului în viaţa elitelor româneşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea” [Social Role of Theatre in the Romanian Elite’s Life from the First Half of 19th Century], Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu 15 (2008): 67-80.

“Balurile înaltei societăţi din Principatele Române la mijlocul secolului al XIX-lea” [The Balls of High-life from Romanian Principalities at the Middle of 19th Century], in Laurenţiu Rădvan, ed., Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate [The Town from Romanian Area between Orient and Western Countries], Iaşi, 2007, p. 263-324. “Divertisment şi sociabilitate în Principatele Române din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Jocuri de societate” [Entertainment and Sociability in the Romanian Principalities in the First Half of 19th Century. Society Games], Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu 13-14 (2007): 115-129.

“Sociabilitate şi divertisment în Principatele Române din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Jocurile de cărţi” [Sociability and Entertainment in the Romanian Principalities in the First Half of 19th Century. The Card Games] Revista de Istorie Socială [Journal of Social History] 8-9 (2003–2004): 237-282.

[With Valentin A. Constantinov] “Catagrafia orașului Vaslui din 1828” [The Census of Vaslui Town in 1828], Historia Urbana 11, nr. 1-2 (2003): 215-231.

“Informaţii privitoare la comunitatea evreiască din Hârlău la 1851” [Information about the Jewish Community from Hârlău in 1851], Europa XXI 11-12 (2002–2003): 109–117.

“Premise pentru o istorie a formelor de sociabilitate mondenă. Salonul boieresc din prima jumătate a secolului XIX” [Aspects referring to the history of forms of fashionable sociability. The Moldavian fashionable circles of the landed gentry in the first half of 19th century], Xenopoliana 10, nr. 1-4 (2002): 80-87.

“Comunitatea evreiască din Vaslui la 1851. Aspecte legislative, demografice şi socio-economice reflectate într-o condică a comisiei pentru cercetarea vagabonzilor” [The Jewish Community from Vaslui at 1851. The legislative, demographical, social and economic aspects reflected in a register of a commission which was engaged in research on wanderers], Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae 6 (2001): 133-172.

“Denumirea străzilor și numerotarea caselor din orașele și târgurile Moldovei la mijlocul secolului al XIX-lea. Documente” [The Names of Streets and the Counting of Houses from Moldavian Towns and Market Towns at the Middle of the 19th Century. Documents], Historia Urbana 9, nr. 1-2 (2001): 97-126. 8

“Principalele atribuții ale poliției ieșene în perioada regulamentară. “Așezământul” din 31 mai 1832” [The Main Attributions of the Police in Iasi during the “Organic Regulations” Regime. The Police Regulation of 31 May 1832], Historia Urbana 8, nr. 1-2 (2000): 55-69.

“Aspecte edilitare în Iașii primei jumătăți de secol XIX. Piața de la biserica Sfânta Paraschiva” [Public Projects in Jassy in the First Half of 19th Century. The Market from Saint Parascheva Church], «Ioan Neculce». Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei 4-7 (1998–2001): 125-140.

“Regimul armelor și munițiilor în Moldova perioadei regulamentare” [The Weapons and Ammunition Regulations in Moldova during the “Organic Regulations”], Europa XXI 7-8 (1998–1999): 105-115.

“Din istoria străjilor urbane ieșene: culucciii (secolul XVIII – mijlocul secolului XIX)” [About History of Town Guards in Iași (eighteenth – mid-nineteenth century): “Culucciii”], «Ioan Neculce». Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei 2-3 (1996–1997): 124-148.