POLAND

Information on Urban History and Urban Historical Research in Poland

by Roman Czaja, Zdzisław Noga and Edmund Kizik

 

 

1. Associations and Societies on Urban History

 • Zespół Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk (The Group for the History of Towns at the Historical Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences) – organises annual scientific conferences devoted to various aspects of the history of towns.
 • The latest conferences:
 • 2018 – “Obraz miasta na ziemiach polskich w epoce przedrozbiorowej” (“The image of a town in the Polish lands in the pre-partition era”), Toruń.
 • 2017 –  „Migracje w miastach Królestwa Polskiego, Pomorza i Śląska w epoce przedprzemysłowej na tle porównawczym” („The migrations in the towns in the Kingdom of Poland, Pommerania and Silesia in the in the pre-industrial era on comparative background”), Wrocław.
 • 2016 – “Szlachta w miastach Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej, Pomorza i Śląska w XIII-XVIII wieku („Gentry in the towns in the Polish Kingdom, the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Pommerania and Silesia in the 13th-18th c.”), Warsaw.„Klio”, 2017: vol. 3.
 • 2015 –  Miasta prywatne w sieci miejskiej Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów („Private towns in the municipal network in the in the Kingdom of Poland and the Polish-Lithuanian Commonwealth”), Zamość.Publication: „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 2017, vol. 76.
 • 2014 –  „Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej”, („The Heterogeneity of Urban Space in the Kingdom of Poland and the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Pre-Industrial Era“), Toruń. Publication: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2015, vol. 63, 2

2. City Archives, or general information about city Archives

3. Journals

4. Journals for Regional History including relevant contributions on Urban History

5. Main Reference Works on Urban History in Poland:

 •  Historical atlases published in the series “Atlas Historyczny Miast Polskich” (“Historical atlas of the Polish towns”). The current list of published issues dedicated to specific towns can be found on the official website of this project. http://atlasmiast.umk.pl/atlasy/
 • The series “Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego” (“Registers of town officials from the territory of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, Silesia and Western Pomerania”):
 • Bogdan, Danuta and Jerzy Przeracki. Urzędnicy Starego i Nowego Miasta Braniewa do 1772 roku. Olsztyn 2018; Biłous, Natalia. Urzędnicy miejscy Łucka w XV-XVII wieku. Spisy. Toruń 2017;Łosowski, Janusz. Urzędnicy miejscy Bełżyc od XV do końca XVIII wieku. Lublin 2017; Goliński, Mateusz. Urzędnicy miejscy Kłodzka do 1629 roku. Toruń/ Wrocław 2016; Gradzińska, Agata. Urzędnicy miejscy Złotoryi do 1740 roku. Toruń 2016; Starzyński, Marcin. Urzędnicy miejscy Kazimierza do 1550 roku. Kraków  2016; Wółkiewicz, Ewa. Urzędnicy miejscy Nysy do 1618 roku. Toruń 2013; Grin-Piszczek, Ewa. Urzędnicy miejscy Przemyśla w XIV-XVIII wieku. Toruń 2012; Jujeczka, Stanisław and Krzysztof Kupeć. Urzędnicy miejscy Legnicy do 1740/1741 roku. Toruń 2012; Czaja, Roman. Urzędnicy miejscy Elbląga do 1524 roku. Elbląg 2010; Mikulski, Krzysztof. Urzędnicy miejscy Elbląga w latach 1524-1772. Elbląg 2010; Kapral, Myron. Urzędnicy miasta Lwowa w XIII-XVIII wieku. Toruń 2008; Noga, Zdzisław. Urzędnicy miejscy Krakowa, vol. 2: 1500-1794. Kraków 2008; Goliński, Mateusz and Jarosław Maliniak. Urzędnicy miejscy Świdnicy do 1740 r. Toruń 2007; Czaja, Roman. Urzędnicy miejscy Torunia : spisy. vol. 1. do roku 1454, Toruń 1999; Mikulski, Krzysztof. Urzędnicy miejscy Torunia: vol. 2. 1454-1650, Toruń 2001; Dygdała, Jerzy. Urzędnicy miejscy Torunia: spisy. vol. 3. 1651-1793, Toruń 2002

6. Bibliographies

7. Research projects and grantsibliographi  PDF

8. Publication about the urban research in Poland

 • Roman Czaja, Führungsgruppen der Mitterlalterlichen Städte in der Polnischen Geschichtsschereibung des 19. und 20. Jahrhunderts (Pdf)
 • Roman Czaja, Urban History in Poland (Pdf)
 • Zdzislaw Noga, Municipal Liberties and Pursuit of Power in the Polish Cities in the Middles Ages and Early Modern Times – a historiographical overview  (Pdf)